China

Shaanxi

Name

Address

Xia Ri Jing Se Store

10m south to the west gate of Xia Ri Jing Se 1st phase, Zhangba North Rd., High-Tec Zone, Xi’an, Shaanxi

Tel: 029-87585072

Feng Ye Xin Jia Yuan Store

2nd Floor of Jiahe Club, Crossing of Fenglin Rd. and 2nd Keji Rd., High-Tec Zone, Xi’an, Shaanxi

Tel: 029-87585220

Guo Xi Tai Store

100m west to the south gate of Zhong Jian Guo Xi Tai, Wenxing Lane, High-Tec Zone, Xi’an, Shaanxi

Tel: 029-87587369

Evergrande City Store

80m west to the south gate of Evergrande City, Dazhai Rd., High-Tec Zone, Xi’an, Shaanxi

Tel: 029-87587352

Feng Lin Lv Zhou Store

Backside of Chang’an Bank, 300m south to the west gate of Feng Lin Lv Zhou, Gaoxin Rd., High-Tec Zone, Xi’an, Shaanxi

Tel: 029-88217807

Ziwei Shangceng Store

Near Taibai Jinyuan Community, Xi'an, Shaanxi

Tel: 029-89180690

Jintai Flower City Store

South Taibai Road, Xi'an, Shaanxi

Tel: 029-88895385

Gaoxin Huafu Store

Near Gaoxin Huafu Community,Yanta District, Xi'an, Shaanxi

Tel: 029-81126759

Yajule Store

North Wenyuan Road, Yajule Community, Xi'an, Shaanxi

Tel: 029-84198661

Qujiang No. 6 Store

Near Qujiang No. 6, Qujiang District, Xi'an, Shaanxi

Tel: 029-85592466

Guose Tianxiang Store

Guose Tianxiang Community, Chang'an District, Xi'an, Shaanxi

Tel: 029-87587618

Park Living Store

North of the Park Living,Weiyang District, Xi'an, Shaanxi

Tel: 029-89613340

Hai Lan City Store

West of Hailan City Primary School, near the Xuanwu East Road, Xi'an, Shaanxi

Tel: 029-82513185